Federale Adviesraad voor Ouderen

Welkom

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) geeft de ouderen inspraak op het federale niveau. Tot voor kort bestond er voor de ouderen op federaal niveau enkel een adviesorgaan voor pensioenen (het Raadgevend Comité voor de Pensioensector).

De Federale Adviesraad voor Ouderen neemt de taak van deze adviesraad over en breidt deze uit tot alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die de senioren aanbelangen.

De Federale Adviesraad voor Ouderen valt onder de gezamenlijke bevoegdheid van de minister voor Pensioenen en de minister voor Sociale Zaken.

Opiniestuk


Een éénmalige premie van €250 aan leefloners, mensen met een beperking en IGO-gerechtigden is
onvoldoende. Bijna 300 actoren uit de maatschappelijke en socio-culturele wereld, ondersteund door academici, roepen de regering op om dringend werk te maken van een sociale exitstrategie met prioriteit voor de noden van kwetsbare groepen.

De Commissie Gelijke Kansen, Sociale Integratie & Armoedebestrijding van de FAVO heeft haar steun gegeven aan de benadering van het Netwerk tegen armoede met het oog op een opheffing van de lockdown die rekening houdt met de minstbedeelden.

Lees het opiniestuk over de sociale exitstrategie (.pdf)


Jaarverslag 2021


Elk jaar stelt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) een verslag op met alle adviezen die werden uitgebracht.

Daarnaast bevat dit jaarverslag ook een overzicht van de werkzaamheden van de diverse organen (Raad, Bureau en 5 permanente Commissies) van de FAVO.

Dit verslag handelt over het jaar 2021.

Jaarverslag 2021 (.pdf)

Alle jaarverslagen

Recente adviezen

Contact

Nathalie Massaer - Steven Boelens

Telefoon02 528 63 55 - 02 509 80 17
E-mailfavo-ccfa@minsoc.fed.be

Meer contactgegevens