Oprichting van de FAVO

De Federale Adviesraad voor Ouderen werd opgericht op initiatief van het Parlement door de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (B.S. 27 maart 2007). Deze wet werd gewijzigd door de wet van 18 december 2012 (B.S. 10 maart 2010) die enkele correcties aanbracht aan de wet van 8 maart 2007.

Met de publicatie van het benoemingsbesluit van 13 november 2012 tot aanduiding van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2012 trad de Federale Adviesraad voor Ouderen in werking. Vanaf deze datum hield het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op te bestaan.

De officiële installatie van de Federale Adviesraad voor Ouderen vond plaats op dinsdag 27 november 2012, tijdens de Slotconferentie van het Europees Jaar voor het Actief Ouder worden.